תאונות עבודה / פגיעות בעבודה / מחלות מקצוע

תאונות עבודה/פגיעות בעבודה/מחלות מקצוע

משרדנו עוסק בייצוג נפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע על כל סוגיהן: תאונות במפעלים, תאונות בשטח, תאונות בשליחות המעביד, תאונות בדרך לעבודה ובחזרה ממנה, תאונות ברכבי עבודה, מחלות מקצוע ומחלות כתוצאה מחשיפה בעבודה, לרבות: חשיפה לאבק, לאסבסט, ללשלשת יונים, לכימיקאלים, לשמש, למסירי שומנים, אבקות ועוד.

רבים טועים לחשוב כי המושג "תאונת עבודה" מתייחס רק לתאונות בשטח מקום העבודה ואינם  מודעים לעובדה כי "תאונת עבודה" הוא מושג רחב מאוד שיכול להכיל בתוכו מגוון אירועים תאונתיים ו/או מחלות.

אנו מייצגים את לקוחותינו בכל ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי החל מהגשת התביעה ועד לוועדות רפואיות לקביעת אחוזי נכות וערעורים בבית הדין.

נפגע תאונת עבודה או מחלה הנובעת מהעבודה זכאי לעיתים לקבלת פיצוי במקביל גם ממקורות אחרים ולהכרה בביטוח לאומי יש השלכה גם על הליכים מקבילים אלו (כגון: תביעה נזיקית, תביעות לביטוחים פרטיים ועוד).

חשוב לציין כי להכרה בתאונה כ"תאונת עבודה" או במחלה ככזו הנובעת מעבודה, יש חשיבות מכרעת, וההשלכות הכלכליות יכולות להיות מרחיקות לכת, שכן במקרים מסויימים ניתן לזכות בקצבה חודשית מאת המוסד לביטוח לאומי שתושלם לנפגע לכל חייו.

אין ספק כי ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי חייבים להיות מנוהלים במקצועיות, תוך הבנה מלאה של ההליכים המשפטיים, כולל בקיאות בתחום הרפואי הרלוונטי לפגיעה.