צוואות וירושות

צוואות וירושות

ירושה על פי חוק הירושה מוגדרת כהעברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין. אם המנוח הותיר אחריו צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי צוואה.

היורשים הם האנשים, הגופים והישויות המשפטיות המופיעים בצוואה, וחלוקת העיזבון (רכושו של המנוח) מתבצעת על פי החלוקה המפורטת בצוואה צוואה.חוק הירושה התשכ"ה-1965 מגדיר את סדר היורשים על פי דין – ומתייחס רק למקרים של היעדר צוואה. היורשים, לפי הוראות החוק,  יכולים להיות קרוביו של הנפטר, ואם אין לנפטר יורשים או קרובים עזבונו מועבר לידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. תחום הצוואות והירושות הינו תחום משפטי מורכב וסבוך. 

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג לקוחות בהליכים אלו, כגון:   

  • עריכת צוואה
  • טיפול בקבלת צו קיום צוואה
  • טיפול בהתנגדויות לצו קיום צוואה
  • טיפול בקבלת  צו ירושה
  • טיפול בהתנגדויות לצו ירושה
  • ניהול עזבון וחלוקה בין יורשים
  • ייצוג העיזבון בהליכים משפטיים אזרחיים